پروتزهای بزرگ چه مشکلاتی دارند؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


در جراحی پروتز سینه ، قاعده ای که باید در رابطه با اندازه و وزن هر پروتز مورد توجه قرار گیرد این است که هرچه اندازه پروتز بزرگتر باشد ، شانس حفظ نتایج طولانی مدت کمتر است. در واقع ، با گذشت زمان ، جاذبه سینه های سنگین (با پروتز) را به سمت پایین می کشد. این پدیده به ویژه در پروتزهای زیر جلدی شایع است ، اما در صورتی که حجم پروتز بیشتر از اندازه معینی باشد ، می تواند در پروتزهای زیر جلدی نیز رخ دهد. هرچه حجم پروتز بیشتر باشد ، به دلیل آزاد شدن بیشتر سطح برای قرار دادن پروتز و آتروفی اجتناب ناپذیر بافت نرم اطراف پروتز ، پوست را لمس می کند.

دیدگاهتان را بنویسید