WA Bess آن را دوباره انجام می دهد – برنده جایزه Blue Ribbon

به مدرسه ابتدایی WABess جایزه ملی روبان آبی اعطا شد – یکی از تنها سیصد مدرسه که در سراسر کشور مورد تقدیر قرار گرفته است.

لورا کلارک، مدیر مدرسه روز جمعه گفت: «احساس کردم قلبم به تپش افتاد. این خیلی هیجان انگیز است. ما بسیار مفتخریم که اینجا در پایتخت کشور هستیم و نماینده WA Bess، معلمان، دانش‌آموزان و جامعه هستیم.»

WA Bess در حال برنامه ریزی یک روز اجتماعی در ساعت ۳ بعد از ظهر پنجشنبه، ۱۷ نوامبر، برای جشن گرفتن جایزه خود است. WA Bess در خیابان Beaty در Gastonia، در نزدیکی Union Road واقع شده است.


مقاله قبلیتلاش برای بازنشستگی طلسم Rd Raider ادامه دارد