Catawba Nation برنامه های ساخت کازینو را اعلام می کند

کازینو Catawba Two Kings سال گذشته در کوه کینگز در اول جولای افتتاح شد. آنها در ابتدا ۵۰۰ دستگاه بازی در مرکز پیش از راه اندازی خود داشتند، اما از آن زمان تا کنون دو برابر شده و به ۱۰۰۰ دستگاه رسیده اند.

برنامه های ساخت و ساز برای کازینو دائمی مبهم بوده است، اما اداره بازی ملت Catawba اعلام کرده است که جدول زمانی برای ساخت کازینو کامل در اواخر سال ۲۰۲۲ اعلام خواهد شد.

در حال حاضر کازینو ۲۶۰ کارگر دارد. آنها قبلاً چشم انداز یک ساختمان بزرگ دو طبقه با یک طبقه بازی و رستوران را اعلام کرده بودند. یک برج هتل ۲۹ طبقه مجاور نیز در حال برنامه ریزی بود، اگرچه آنها اشاره کردند که برنامه ها ممکن است تغییر کنند.


مقاله قبلیترنتون میل لفتز گاستونیا افتتاح شد