۱۱ ماه بدون خبری از نازنین زهرا، دختر گمشده مشهدگزارش کردن صدای ایران۱۱ ماه پیش بود که روزی نازنین زهرا ۱۴ ساله بر خلاف روزهای قبل از مدرسه به خانه خود واقع در یکی از محله های مشهد بازنگشت. خانواده این دختر از ناپدید شدن نازنین زهرا و تشکیل پرونده قضایی به پلیس اطلاع دادند گم شده آه تودختر نوجوان افغان بلافاصله باز شد.

اما معمای ناپدید شدن دختر نوجوان پس از گذشت نزدیک به یک سال هنوز حل نشده و سرانجام با حکم قضایی تصویر نازنین زهرا منتشر شد. اگر ردی از این دختر دارید به پلیس مشهد اطلاع دهید.