۱۰ جولای ۱۴۰۱ استپ چه روزی است؟بر اساس گزارش ها صدای ایراندهم تیرماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامگذاری شده است. اختصاص این روز فرصت مناسبی است تا نگاهی اندیشمندانه به مهمترین نیروی محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن داشته باشیم چرا که این بخش به عنوان مولد اشتغال پایدار نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی و سرانه دارد. درآمد.

هدف روز صنعت و معدن

روز صنعت و معدن فرصت خوبی است تا نگاهی متفکرانه و متفاوت به بخش صنعت و معدن داشته باشیم، زیرا نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه دارد.

تاریخچه صنعت و معدن در ایران

ساختار سیاستگذاری و مدیریت بخش تولید و تجارت در ایران در طول تاریخ دستخوش تغییرات و تحولات بسیاری بوده است. از سال ۱۲۸۵ هجری شمسی که وزارت بازرگانی در ایران تأسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی درآمد، دو حوزه تولید و تجارت بارها نقش جداگانه‌ای در ساختار اقتصادی کشور داشته‌اند. به عنوان مثال در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشت و در سال ۱۳۲۰ با ادغام آنها وزارت بازرگانی و صنایع دستی و هنر تأسیس شد. پس از آن در سال ۱۳۳۴ مجدداً وزارتخانه های صنایع، معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که بارها و بنا به مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. قطعاً همزیستی بخش‌های تولیدی و تجاری تأثیر بیشتری در بهبود فرآیندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشور خواهد داشت. این موضوع یکی از انگیزه های اصلی تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع کنونی بوده است.

صنعت، معدن و تجارت چیست؟

در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی بخش ساختمان و تجارت در ایران است که از نظر ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می شود.

حوزه ستادی، شعبه سازمان های تابعه و حوزه سازمان های استانی مستقر در ۳۱ استان کشور. هدایت هر سه بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از وظایف اصلی در حوزه های ستادی، سازمانی و استانی است. دپارتمان ستاد عمدتاً مسئولیت سیاست گذاری، پشتیبانی، برنامه ریزی عملیاتی، نظارت، نظارت بر وضعیت و رسیدگی به مسائل عمده در هر سه بخش صنعت، معدن و تجارت را بر عهده دارد.

سازمان‌های تابعه نیز مسئولیت تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیتی در حوزه مأموریت خود را بر عهده دارند که با مشارکت بخش خصوصی یا به‌طور مستقل توسط این سازمان‌ها انجام می‌شود.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مسئولیت برخی از حوزه‌های صنعت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مسئولیت برخی از حوزه‌های معدنی و سازمان توسعه تجارت مسئول هستند. برای صادرات و واردات کشور

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه‌های حمایت، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و صنعتی. مناطق، مسئول اجرای سیاست های تعیین شده توسط وزارت می باشند. مسئول است.

همچنین سازمان های استانی با برقراری ارتباط نزدیکتر با واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری، اجرای برنامه ها و سیاست های تعیین شده در سطح استان را بر عهده دارند.

وضعیت صنعت و معدن در ایران

ایران با داشتن منابع و ذخایر سوخت و سایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. معدن و معدن و توسعه صنعتی در زمینه های مختلف صنعتی از دیرباز در کشور ما رایج بوده است. مورخان نوشته اند که مردم ایران از اولین کسانی بودند که مس را استخراج و ذوب کردند. آثار بسیاری از کاوش های بزرگ که در اکثر معادن ایران به ویژه معادن سرب و مس قابل مشاهده است. نمونه های باقی مانده از ظروف و ظروف فلزی نیز حاکی از فعالیت های گسترده معدنی و صنعتی است.

کشور ما در سال‌های اخیر گام‌های بنیادی ارزشمندی در راستای مقررات‌زدایی و آزادسازی تجارت برداشته و به موفقیت‌های قابل تحسینی دست یافته است. به این ترتیب طرح ساماندهی اقتصادی دولت شکل می گیرد و تقویت می شود. اصلاحات برای تعدیل نرخ های مالیات و اخذ مالیات و عوارض دولتی از صنعت، فعالیتی اساسی است که می تواند بخش خصوصی را برای مشارکت در هر گونه فعالیت مثبت اقتصادی و کارآفرینی تسریع و تسریع بخشد. مشتاق باشید، اضافه کنید.

صنعت و معدن در قانون

همچنین تصویب نهایی قانون جدید جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی گامی کلیدی برای عبور از یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در کشور است. طبیعی است که رفتار هماهنگ و همگن نسبت به سرمایه داخلی و خارجی می تواند نقش سازنده ای در افزایش کل سرمایه گذاری داشته باشد.