یکی از عوامل اصلی اغتشاشات در زنجان که روسری خود را آتش زده بود، گرفت


در برسی‌های اولیه مشخص می‌شود که خانم (م – ش) غیربومی و از اهالی یکی از استان‌های جنوبشرقی کشور بوده است که در روزهای آغازین اغتشاشات به زنجان آمده است. علی جوانمردی و مصی علی‌نژاد، گزارش ناآرامی‌ها را لحظه به لحظه به این شبکه می‌فرستد و افراد ارسال می‌کنند.

برگرفته از ایسنا