گزارش دستگیری تیم تروریستی وابسته به موساد به مجلسگزارش کردن صدای ایرانابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: اولین دستور کمیسیون بررسی لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» ​​بود که به تصویب رسید. پس از بررسی در کمیته

بر اساس این معاهده، جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک در زمینه انتقال محکومان با یکدیگر همکاری می کنند.

ضربه ای به مرکز حساس صنایع دفاعی کشور

گزارش تفصیلی از دستگیری یک تیم تروریستی وابسته به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی که با هدف ضربه زدن به یک مرکز حساس صنایع دفاعی کشور وارد ایران شده بود، توسط نمایندگان وزارت اطلاعات ارائه شد.