گروه فیسبوک فیلیپینی به معلمان گاستون کمک می کند

پرلیندا کوئتو و کریستل کورپین پس از یافتن یکدیگر در یک گروه فیس بوک فیلیپینی، هم اتاقی های جدیدی هستند. آنها به ترتیب در مدارس ابتدایی و دبیرستان شهرستان گاستون تدریس می کنند. هر دوی آنها با یک آژانس کاریابی بین المللی کار می کردند که هزینه پرواز آنها به ایالات متحده را پرداخت می کند، اما نه بیشتر.

وقتی رسیدند به لباس زمستانی، مبلمان و حتی ملحفه نیاز داشتند. آنها در فیس بوک با یک گروه آمریکایی فیلیپینی تماس گرفتند و پاسخ بسیار زیاد بود. آنها اکنون بسیاری از چیزهای مورد نیاز خود را دارند.

اگر مایل به کمک هستید، آنها هنوز در حال جمع آوری مواد غذایی، لباس و مبلمان هستند. می توانید با خانم کورپین به آدرس [email protected] تماس بگیرید.


مقاله قبلیما هفته گذشته به این موضوع در مورد Waterbean Coffee اشاره کردیم