گاستونیا برای جمع آوری زباله فله رایگان برنامه ریزی می کند

هفته ۱۹ سپتامبر ساکنان گاستونیا به وانت فله رایگان در خانه های خود دسترسی خواهند داشت. به این معنی که اقلامی مانند تشک، ماشین چمن زنی، مبلمان و سایر مواردی که در سطل های زباله شهری جا نمی شوند را می توان در حاشیه قرار داد.

شهر از هزینه های خود برای جمع آوری زباله های فله چشم پوشی می کند. به طور معمول، ساکنان برای اقلامی با وزن حداکثر ۱۰۰ پوند ۱۵ دلار یا برای اقلامی با وزن بیشتر از آن ۲۵ دلار می پردازند.


مقاله قبلیگروه فیسبوک فیلیپینی به معلمان گاستون کمک می کند