کیوان محمودی به اعدام محکوم شدگزارش کردن صدای ایران از ایسنا، شما قوشه با بیان اینکه این حکم به عنوان وکیل پنج شاکی خصوصی پرونده کیوان امام به وی ابلاغ شد، افزود: کیوان امام به اتهام فساد مالی به اعدام محکوم شده است.

قوشه درباره این حکم و آنچه شاکیان در این پرونده دنبال می کردند نیز گفت: عنوان دقیق شکایت موکلم تجاوز به عنف است که دادگاه در رای و مطالب مربوطه به آن استناد کرد که در بحث غرامت مسکوت ماند. قطعا اعتراض خواهیم کرد.

به گزارش صدای ایران، تابستان ۱۳۹۸ موجی از افشاگری ها علیه «کیوان امام وردی» که او را به تعرض و تجاوز متهم کرده بود، در توئیتر آغاز شد.

پیش از این تعدادی از کاربران توئیتر با انتشار تصاویری از گفتگوی خود با امام وردی در شبکه های اجتماعی گفتند که امام وردی آنها را به خانه خود دعوت کرده و پس از مستی یا بیهوشی به آنها تجاوز جنسی کرده است.

سرانجام در ابتدای شهریور ماه سال ۱۳۹۸ حسین رحیمی، رئیس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد فردی که اخیراً در توئیتر مطالب و گزارش هایی مبنی بر آزار و اذیت و تجاوز جنسی خود به دانشجویان دختر منتشر کرده بود، دستگیر شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین از شاکیان خواست برای شکایت از این مرد با پلیس امنیت عمومی تهران تماس بگیرند و از محفوظ ماندن هویت آنها توسط پلیس آگاهی داشته باشند.