کپی پشت و رو | ترفند کپی دوطرفه


کپی پشت و رو در دستگاهای جدید

آنچه گفته شد کپی پشت و رو در دستگاه های جدید بسیار ساده است .اسناد خود را دسته بندی کرده و کپی کنید. ورق ها کاملا صاف بر روی و در یک خط قرار دهید. در صفحه اسکنر معمول یک خط کش بخ صوزت عمودی و افقی وجود دارد که اندازه کاغذها بر روی آنها درج شده است، با توجه به نوع کاغد خود A3، A4، A5 و.. آنها را روی صفحه اکسنر تنظیم کنید چراکه در صورت تنظیم کنید. نامناسب ممکن است بخشی از کاغذ کپی گرفته شده سیاه به صورت ناقص کپی گرفته شود.

قبل از انجام کپی، باید تعداد کپی ها را مشخص کنید. تعداد کپی‌هایی که می‌توانید در یک فرآیند فتوکپی بخرید، می‌توانید به دستگاه‌ها و دستگاه‌های مشخصی بپردازید. تنظیم درست کنتراست، باعث خوانا تر شدن متون و بهتر دیده شدن تصاویر چاپ شده بر روی کاغذ می شود. در اکثر دستگاه های کپی، تنظیم کنتراست از طریق منو انجام می شود. بسته به نیاز خود می توانید کنتراست بالا یا پایین را انتخاب کنید. برخی از دستگاه‌های تنها قادر به انجام کپی به صورت سیاه و سفید هستند اگر دستگاه‌هایی که می‌توانند کپی را به صورت رنگی و هم سیاه و سفید دارند، مشخص کنند که چه نوع کپی مد نظر شما می‌باشد. دکمه مورد نظر را فشار دهید و نوع رنگ کپی را مشخص کنید.

برای اینکه به خوبی از اسناد شما کپی گرفته شود، دست به اندازه کاغذ می شود که بر روی آن متن را چاپ خواهد کرد و آن را به صورت خودکار بزرگنمایی یا تصاویر کوچک انجام می دهد. بنابراین تعیین اندازه کاغذ مورد استفاده در دستگاه بسیار مهم است. پس اندازه کاغذ را در دستگاه تنظیم کنید.

پس از انجام کار، روی نمایشگر گزینه چاپ دو رو انتخاب کنید و دکمه OK را بزنید تا فرآیند شروع شود. در مواردی که نیاز به توقف عملیات کپی دارید، می توانید از دکمه های Stop یا Cancel استفاده کنید.

پیشنهاد می شود با توجه به تعداد دلخواه کپی، یک کپی به عنوان نمونه انتخاب شود تا از کیفیت خوب مطمئن شوید. در صورتی که از کیفیت کپی رضایت، کیفیت خود را تغییر دهید.