کووید خفیف تر؟، و اجماع COVID


Mun-Keat Looi، Elisabeth Mahase، در BMJ، بپرسید آیا کووید در حال خفیف‌تر شدن است (اسپویل، نه)

مجموعه‌ای از دانشمندان از سراسر جهان، در نیچر، اجماع دلفی چند ملیتی را برای پایان دادن به تهدید بهداشت عمومی COVID-19 منتشر می‌کنند (اسپویل، ما می‌دانیم چه باید بکنیم، فقط آن را انجام نمی‌دهیم)

همچنین، دوباره آن زمان از سال است. اگر پست‌های من (اینجا یا در رسانه‌های اجتماعی) را به هر نحوی مفید می‌دانید، لطفاً به تلاش‌های Movember من کمک مالی کنید (امسال سعی می‌کنم سایمون درونی خود را از The Walking Dead کانالیزه کنم، همانطور که به نظر می‌رسد مناسب است)