کشف یک سطح آب زیرزمینی عظیم در ایران + فیلم


گزارش کردن صدای ایرانمحسن بیدی از خبرنگاران پیشکسوت با انتشار این ویدئو در اینستاگرام از کشف منبع عظیم آب زیرزمینی در کشور خبر داد.

او نوشت:

شرح یک خبر خوب…

در میان اخبار ناامیدکننده این روزها، او ناگهان خبر بسیار خوبی دریافت کرد که امید و زندگی را به همراه دارد، اینکه این خبر مهم مربوط به شناسایی یکی از بزرگترین سفره های آب زیرزمینی جهان در ایران است، اما امروز در جلسه ای گزارش کارشناسان شنیدم که این موضوع توسط آزمایشات تایید شده است.

آب زیرزمینی که از کوه های هندوکش و از طریق منطقه سیستان وارد ایران می شود و پس از عبور از منطقه کویری ایران به خلیج فارس و دریای عمان می ریزد.

عظمت این آبخوان که به صورت رودخانه در عمق ۱۰۰۰ متری جریان دارد، اکنون کل مصرف آب شرب کشور طبق آمار سال ۹۶ حدود ۷ میلیارد متر مکعب است.

این سفره زیرزمینی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد متر مکعب آب شیرین و سالم دارد. یعنی معادل حدود ۱۷۳ سال مصرف آب شرب در کل ایران.

P/Q