کشف دومین جسد معدن ارزویه از زیر زمینگزارش کردن صدای ایراندر پی ریزش معدن کروم در شهر ارزویه در بعدازظهر روز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه، سه نفر زیر آوار محبوس شدند.

یکی از کارگران در ساعات اولیه حادثه از زیر آوار نجات یافت و به بیمارستان منتقل شد.

متاسفانه شب گذشته و امروز جسد بی جان دو کارگر دیگر زیر آوار پیدا شد.