کرار یعنی چی؟گزارش کردن صدای ایراندر برخی احادیث یکی از نام های امام علی (ع) را «حیدر» معرفی کرده اند. یکی از آن روایات، روایتی است که ماجرای جنگ خیبر را بیان می کند. بر اساس این روایت، حضرت علی علیه السلام هنگام مواجهه با مرحب (مبارز یهودیان خیبر) خود را «حیدر» معرفی کرد. البته ذکر چنین کنیه ای برای معظم له اختصاص به این مورد ندارد; این نام در موارد دیگر مشخص شده است.

به نظر می رسد «حیدر» یکی از نام های تقریباً معروف امام علی باشد. شاهد این مدعا آن است که بسیاری از لغت نویسان عرب زبان نیز «حیدر» یا «حیدره» را یکی از نام های امام علی (ع) عنوان می کنند.

معنی حیدر

حیدر در زبان عربی به معنای شیر (نماد شجاعت و شکست ناپذیری) است. البته با این توضیح که از خصوصیات زبان عربی است که از نظر خصوصیات مختلف برای یک چیز نام های متعدد می گذارد. در مورد علت نامگذاری شیر به حیدر دو نظریه مطرح کرده اند. یکی اینکه شیر را به خاطر مقام فرمانروایی و پادشاهی «حیدر» می گویند. دلیل دیگری برای اینکه حیدر را شیر خطاب کنیم. دارای گردن کلفت و دستان قوی (ساعد و بازو). به همین دلیل به جوانی که بدنی پر و قوی و قوت قوی دارد، جوان می گویند
البته برخی در مورد معنای حیدر نیز می گویند که حیدر به معنای دوراندیش و متفکر به ظرایف و جزئیات امور و کار است.

صفت

«کرار» یعنی کسی که در زمان جنگ به دفعات و زیاد حمله می‌کند. این وصف و کنیه یکی از کنیه هایی است که پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی (ع) داده است. خلاصه داستان از این قرار است که پیامبر اکرم (ص) پس از گماشتن چند فرمانده برای گشایش قلعه خیبر و عقب نشینی همگی بدون اینکه به موفقیتی دست یابند، فرمودند: «فردا مردی مانند خودم را نزد آنان می فرستم. [یهود خیبر] من هم می فرستم که او هم او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند.

او مهاجم گریزناپذیری است و تا خداوند او را پیروز نکند، برنمی گردد.» پیامبر اسلام قبل از بعثت وعده فتح و پیروزی داده بود، پس یارانش به این قول عمل کردند. [براى آن‌که انتخاب شوند] تلفن را قطع کردند و چون صبح شد، رسول خدا (ص) علی را صدا زد و نزد یهودیان خیبر فرستاد، پس علی (علیه السلام) را برای این فضیلت برگزید و «حیدر کرار» را «هجومی گریز ناپذیر» خواند. .

معنی کرار در فرهنگ ایرانی معین

(کار) [ ع . ] (ص) بسیار پرخاشگر.

کرار در لغت نامه دهخدا

معنی کرار. [ ک َرْ را ] (ع) برگرداننده. (منثی الارب). بازگشت (ناظم الاطباء) (آنندراج). || مرمت کننده (منثی الارب) (آنندراج). || حمله کننده . (منثی الارب). بارها و بارها به برنده حمله کنید. (ناظم الاطباء) (آنندراج) : دعایی که هر دوستی که در دل سحر در درگاه خدا نماز بخواند لشکر سرباز و لشکر باشد. (فصلنامه فرهنگ معین فارسی). || مهربانی نماینده. (از منتهی عرب ) (آنندراج ).