چه موقع سرگیجه نگران کننده است؟


برای جلوگیری از افتادن چه کنیم؟

اگر سرگیجه دارید، باید از این جمله استفاده کنید:

رانندگی (تا زمانی که پزشک شما را ممکن کند).

ایستادن در مکان های مرتفع، مانند بالا رفتن از نردبان.

راه رفتن در تاریکی.

پوشیدن کفش های پاشنه بلند.

این خطر را کاهش دهید انجام دهید:

همیشه هنگام بالا و پایین رفتن از پله ها از نرده های دستی استفاده کنید.

موقعیت را تغییر دهید یا به آرامی بچرخانید. چیزی در نزدیکی خود داشته باشید تا نگه دارید.

دستگیره های دستی را در حمام و دوش نصب کنید.

تمریناتی را انجام دهید که می تواند بهبود بخشد، مانند تای چی یا یوگا.

به هم ریختگی های کف را که ممکن است به زمین بخورید مانند فرش های پرتابی، سیم های برق شل و چهارپایه را بردارید. مراقب حیوانات خانگی کوچکی که می توانند زیر پا قرار بگیرند.

صبح ها قبل از بلند شدن چند دقیقه روی لبه تخت بنشینید.

از عصا یا واکر استفاده کنید.