رژیم لاغری سریع

چرخش تکان دهنده سلامت: پاسخ ما به تعویق محدودیت های دولت در تبلیغات و تبلیغات ناسالم


این یک چرخش تکان دهنده از سوی دولت است که پیامدهای شدیدی برای سلامت کودکان خواهد داشت و هر گونه تلاش بیشتر برای رسیدگی به نابرابری های بهداشتی را به طور مهلکی تضعیف می کند. در حال حاضر چاقی کودکان به اوج خود رسیده است و تحقیقات نشان می‌دهد که محدود کردن تبلیغات غذاهای ناسالم در تلویزیون به‌تنهایی تعداد کودکان دارای اضافه وزن را کاهش می‌دهد. چالش‌های بزرگ، مانند چاقی کودکان، به رهبری جسورانه نیاز دارند، نه دولتی که از مسئولیت خود شانه خالی کند و به شرکت‌های مواد غذایی بی‌وجدان اجازه دهد ما را با تبلیغات و معامله‌های جعلی به بهای سلامتی ما بمباران کنند. ما از بوریس جانسون می‌خواهیم که قولی را که داده بود برای آسان‌تر کردن سلامتی همه و تغییر این تصمیم افتضاح به خاطر بسپارد.