چرا حباب ها کروی هستند؟صدای ایران– حباب صابون پرده ای بسیار نازک از ترکیب آب و صابون و لایه ای نازک به شکل کروی و سطح آن رنگین کمانی است. عمر حباب های توخالی صابون چند ثانیه است و ممکن است در اثر برخورد با اجسام یا خود به خود ترکیده شوند. این حباب ها بسیار شفاف هستند و می توان آنها را رنگی ساخت.

حباب های صابون با دمیدن هوا در حلقه یا لوله ای ایجاد می شوند که سر آن در مخلوطی از آب و صابون فرو می رود. حباب های صابون نرم و چسبناک هستند و برای سرگرمی کودکان و اجرای کارهای هنری استفاده می شوند.

نیروهای بین مولکول های حباب دایره ای بسیار ضعیف است و حباب بیشتر تحت تأثیر نیروهای ذرات اطراف قرار می گیرد. یک حباب در هوا از همه طرف تحت تأثیر نیروی مساوی قرار دارد. بنابراین شکل آن کروی و متقارن است.

حباب ها به دلیل انسجام می خواهند گرد باشند

حباب ها به دلیل انسجام یا پیوستگی می خواهند گرد باشند. در واقع، حباب‌ها همیشه گرد نیستند و احتمالاً اگر با اسباب‌بازی‌هایی که در حباب‌های صابون منفجر می‌شوند کار کرده باشید، تا به حال متوجه آن شده‌اید. اگر آن را باد نکنید، حباب‌ها می‌خواهند کروی باشند، اما در ابتدا بیشتر شبیه سیگار می‌شوند و سعی می‌کنند شکل خود را تغییر دهند. زیرا حباب ها اساساً لایه های نازکی از مولکول های مایع هستند که به دلیل جذب پدیده ای به نام پیوستگی به یکدیگر می چسبند. این باعث ایجاد کشش سطحی می شود. مولکول های هوا در داخل لایه به دام افتاده اند و نمی توانند از حباب فرار کنند. اما این تنها نیرویی نیست که بر این لایه تأثیر می گذارد. هوای بیشتری از بیرون به داخل آنها رانده می شود.

در واقع، امواج نور از دو طرف دیوار نازک حباب منعکس می شوند. بعد با هم تداخل می کنند. طول برخی از امواج (رنگ ها) یکدیگر را خنثی می کنند و برخی دیگر تقویت می شوند.

دیواره حباب لایه نازکی از آب است که از این ساختار در برابر سقوط مولکول های مواد شوینده محافظت می کند. اینکه کدام رنگ ها تقویت شده و کدام ها خنثی می شوند نیز به ضخامت دیواره حباب بستگی دارد.