چرا باشگاه خبرنگاران جوان منحل شد؟بر اساس گزارش ها صدای ایران به گزارش خبرآنلاین، محمدحسین باقری سرپرست خبرگزاری صدا و سیما به عنوان سرپرست سردبیری رسانه جدید منصوب شد که عملا منحل و رسانه جدید جایگزین آن شد.

بر اساس این حکم، استفاده بهینه از سرمایه انسانی باشگاه خبرنگاران جوان و هم افزایی آن با توان خبرگزاری صدا و سیما و طراحی و حضور فعال در فضای مجازی از وظایف اصلی رئیس رسانه نوین سازمان صدا و سیما است. خبرگزاری صدا و سیما.

پیش از این تحریریه شبکه خبر با تحریریه صدا و سیما ادغام شده بود.