چاقی در بزرگسالان: دستورالعمل عمل بالینی اقتباس شده برای شیلی


به همکاران شیلیایی خود که نسخه اقتباسی از دستورالعمل های عمل بالینی چاقی بزرگسالان کانادا را منتشر کرده اند تبریک می گوییم. چاقی در بزرگسالان: دستورالعمل عمل بالینی اقتباس شده برای شیلی.

پس از بیش از یک سال کار سخت، انتشار خلاصه اکنون در دسترس است.

اینجا بیشتر بخوانید!