پیتزای Stone Fired Social به زودی!

The String Bean در حال افتتاح Stone Fired Social در مجاورت محل خود در مرکز شهر بلمونت است. رستوران پیتزا دارای یک اجاق پیتزا ۹۰۰ درجه، بازی های ویدیویی، و یک بار کامل است.


مقاله قبلیپارک جدید لوول اعلام شد