پیام تصویری مهران مدیری در خصوص اعتراضات اخیرگزارش کردن صدای ایران مهران مدیری از این پس در پیامی تصویری گفت: با مردم خشونت نکنید/ آنچه را در فضای مجازی می بینیم باور نمی کنیم/ با مردم صحبت کنید و ببینید خواسته هایشان چیست/ حتی پخش نکنید. یک فریم از دورهمی در هیچ یک از شبکه های تلویزیونی / هیچی به هیچ بهانه تصویر من را پخش نکنید.

متن کامل پیام مهران مدیری را در ویدئوی زیر ببینید: