پنجمین روز اعتراضات در کردستان


پنجمین روز اعتراضات کردستان

معترضین که بیشتر دختران و زنان بودند و حدود ۱۰۰ نفر بودند و از پیاده‌روی فردوسی نزدیک میدان انقلاب شروع شدند و پس از حرکت تا سه راه نمکی و روی پل فردوسی تعداد آنها بیشتر شدند و از پسران به این تجمع اضافه شدند.

آنها با سنگ‌پراکنی به سمت ماموران، شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دادند.

پلیس می خواست با هشدار و خواهش آنها را متفرق کند اما معترضین بیشتر به سمت مأموران حمله‌ور می‌شدند اما در نهایت مجبور شدند با شلیک گاز اشک‌آور آنها را متفرق کند.

آنها به سمت بلوار کردستان فرار کردند و در مکان دیگری مانند میدان مادر، چهار راه فلسطین، چهار راه انقلاب و در انتهای خیابان انقلاب و میدان نبوت با روشن‌کردن آتش اقدام به خیابان‌ها و راه‌بندان می‌کردند. (وکیل)، چهار راه صفری، خیابان حافظ به سمت شریف‌آباد و چهار راه جام‌جم با سنگ‌پراکنی و روشن‌کردن آتش در ترد مردم و نظم عمومی اخلال ایجاد کردند.این تجمعات تا ساعت حدود ۲۱ و ۳۰ دقیقه شب ادامه داشت.