پروژه طولانی برنامه ریزی شده در خطوط شهرستان لینکلن گاستون در حال انجام است؟

منطقه حفاظت‌شده ریوربند، توسعه‌ای با کاربری مختلط در خطوط شهرستان لینکلن گاستون، ممکن است سرانجام در حال پیشرفت باشد. طرح‌های سایت برای این پروژه از سال ۲۰۱۹ ثبت شده است. این توسعه مستلزم ایجاد ۴۵۰ خانه یک خانواده و ۲.۵ میلیون فوت مربع فضای صنعتی است. این پروژه دارای ۲۶۲ هکتار در شهرستان لینکلن و ۴۰۴ هکتار در ناحیه گاستون کانتی است.
گروه Shaw Tate با Childress Klein روی مناطق توسعه صنعتی پروژه کار می کند. این پروژه در بزرگراه ۱۶ و جاده کیلیان واقع شده است.


مقاله قبلیپیمانکاران برق گاستونیا در میان بزرگترین شرکت‌های مترو شارلوت قرار دارند