پرداخت یارانه معیشتی تیرماه ۱۴۰۱ / مژده برای بازماندگانگزارش کردن صدای ایران از همشهری آنلاین، سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اطلاعیه ای اعلام کرد، پیرو اطلاعیه های قبلی مبنی بر امکان ثبت نام بازماندگان دریافت یارانه نقدی یا متقاضیان جدید دریافت یارانه، اطلاعات سرپرستان خانواری که تا ۲۴ خردادماه در سامانه ثبت نام کرده اند، اعلام شد. به وزارت تعاون، کار و رفاه ارسال می شود. اعزام اجتماعی و پس از انجام آزمون تعریض و تعیین رده بندی توسط آن وزارتخانه، فهرست سرپرستان خانوار جدید واجد شرایط دریافت یارانه به سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام شده است.

در صورتی که طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سرپرستان خانوار جزو دهک های اول تا سوم تشخیص داده شوند، مبلغ ماهیانه به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و در صورت شناسایی جزو دهک های اول می باشد. دهک چهارم تا نهم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در ماه است. برای هر نفر به حساب آنها واریز می شود.

یارانه نقدی اردیبهشت و خرداد نیز با عنوان معوقه همزمان با یارانه تیرماه به حساب این سرپرستان خانوار واریز می شود. اگر در زمان واریز یارانه نقدی مرحله یکصد و سی و هفتم (تیرماه سال جاری) مبلغ یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز نشده است، به این معناست که این افراد در دهک دهم هستند. ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشمول دریافت یارانه می باشند. شناخته شده نیستند

معترضان به عشریه اعلام شده و یا افرادی که یارانه آنها از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قطع شده است، می توانند با مراجعه به سامانه اطلاع رسانی وزارتخانه مذکور به نشانی و یا با شماره تلفن ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ نسبت به ثبت نام یا پیگیری اعتراض و درخواست بررسی عشر خود اقدام کنند.

خاطرنشان می شود: سرپرستان خانوارهایی که یارانه نقدی آنها در اردیبهشت ماه قطع شده و درخواست تجدیدنظر خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده بودند، در صورتی که در بررسی انجام شده جزو دهک های اول تا نهم بودند. یارانه های نقدی اردیبهشت و خرداد وزارت رفاه تا پایان هفته تحت عنوان معوقات به حساب آنها واریز می شود.