پاداش برای اطلاعات در مورد آتش سوزی در بستنی تونی افزایش می یابد


یک آتش افروز سعی کرد بستنی تونی را در ساعت ۵:۴۵ صبح روز ۴ اوت به آتش بکشد. اکنون یک اهداکننده ناشناس ۱۰۰۰۰ دلار به جایزه اصلی اضافه کرده است و کل پاداش را به ۱۱۰۰۰ دلار می رساند.

بستنی تونی بیش از ۱۰۰ سال است که یکی از محصولات اصلی شهرستان گاستون بوده است.