وی از نحوه انتقال سوابق بیمه ای و مستمری افراد بین صندوق های بازنشستگی خبر دادگزارش کردن صدای ایران از تسنیم، رسیدگی به طرح انتقال سوابق بیمه ای یا مستمری بین صندوق های بازنشستگی و جمع آوری سوابق بیمه ای افراد در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار گرفت.

در نهایت وکلای ملت با ماده واحده طرح مذکور مبنی بر اصلاح ماده ۴ قانون با ۱۹۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۴؛ صندوق مبدأ موظف است حق بیمه یا وجوه کسر بازنشستگی سنوات قابل انتقال به صندوق مقصد را بر اساس آخرین نرخ سود اوراق یکساله اعلامی بانک مرکزی در زمان درخواست و پرداخت محاسبه و به روز کند. به صندوق مقصد مابه التفاوت مربوط به حق بیمه یا وجوه کسر بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنی بر برداشت مستمری یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان مطالبه در صندوق مقصد ( هر کدام بیشتر باشد ضرب در تعداد ماهها سنوات قابل قبول در صندوق بازنشستگی مقصد توسط صندوق مقصد بر اساس نرخ اعمالی صندوق های بازنشستگی (قبل از تصویب این قانون) محاسبه می شود که پس از کسر مبلغ از بیمه شده دریافت می شود. وجوه منتقل شده توسط صندوق منبع

در تبصره این ماده همچنین آمده است: وجوه لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق ها و سازمان ها و مشمولان بازنشستگی تامین می شود و ایثارگران تابع قوانین و مقررات خود هستند. .