وکلای Soumeylou Boubèye Maïga نگران شرایط بازداشت او هستند
دیوان عالی کشور از اختیار دادستان کل برای قضاوت در مورد رئیس جمهور یا وزیر برخوردار نیست. و امروز هم همینطور است. Soumeylou Boubèye Maïga در زندان مرکزی با 3000 زندانی است که حدود 200 نفر از آنها تروریست هستند. بنابراین متوجه می شوید که این اتفاق نمی افتد و امروز سلامتی شما به شدت رو به وخامت است.

استاد ابوبه علی ماگا ، وکیل Soumeylou Boubèye Maïga

دیدگاهتان را بنویسید