وضعیت ترافیکی راه های کشور امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۱به گزارش صدای ایران ترافیک روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (بازگشت)

محور مسدود شریانی
۱) ریگان – ایرانشهر

محور با انسداد فصلی
۱) لاسیم – ارجمند

آکسون های مسدود غیر شریانی
۱) تهران – امامزاده داود

۲) گزوم – داهج