واگذاری در منطقه ولنجک زیر ذره بین نمایندگان تهران در مجلس


به گزارش خبرنگار صدای ایرانواگذاری منطقه ولنجک تهران زیر ذره بین برخی از نمایندگان تهران در شورای اسلامی قرار گرفته است.

ماجرا از اینجا شروع شد که واگذاری در منطقه والنجک تهران در سال ۱۳۹۶ با حاشیه هایی همراه بود و طبق اسناد موجود به نصف قیمت کارشناسی انجام شد.

این انتساب به دو برادر (برادران M) انجام شد.

پ/