واکنش کنعان به سفر نانسی پلوسی به تایوانبه گزارش صدای ایران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر دیدگاه وزارت امور خارجه در خصوص سفر یکی از مقامات رژیم آمریکا به تایوان، اظهار داشت: با احترام حاکمیت ملی کشورها یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد است. ماده ۲ منشور اعضا را از هرگونه رفتاری که به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر کشورها لطمه می زند هشدار می دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران احترام به تمامیت ارضی کشورها را یکی از پایه‌های سیاست خارجی خود می‌داند و حمایت از سیاست چین واحد در این چارچوب بی‌تردید است.

کنعانی رفتار تنش‌زای اخیر مقامات رژیم آمریکا در مداخله در امور داخلی جمهوری خلق چین و نقض تمامیت ارضی آن کشور را نمونه ای از مداخلات آمریکا در مناطق و کشورهای مختلف جهان دانست. تنها منجر به افزایش بی ثباتی و دامن زدن به اختلافات شده است و بنابراین محکوم است. .

سخنگوی سازمان دیپلماسی در پایان تاکید کرد: یکجانبه گرایی و نقض قوانین و تعهدات بین المللی به یک رویه ثابت در سیاست خارجی آمریکا و تجربه خروج این کشور از توافقات چند جانبه از جمله برجام و اعمال غیرانسانی و غیرقانونی تبدیل شده است. تحریم علیه ملت ایران دلیل روشنی بر عدم پایبندی این کشور به تعهدات خود است.