واکنش غریب آبادی به حکم زندان حمید نوری/ سوئد خود پناهگاه تروریست هاست


واکنش غریب آبادی به حکم زندان حمید نوری

گزارش کردن صدای ایرانغریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر از رفتار دوگانه و متناقض برخی کشورهای اروپایی در خصوص محاکمات ناعادلانه. حمید نوری او واکنش نشان داد.

وی افزود: شما نمی توانید شهروندان بی گناه ایرانی را دستگیر و محاکمه کنید، پناهگاه خوبی برای گروه های تروریستی باشید و پول های ایران را نگه دارید و انتقال آن را منوط به آزادی مجرمان و محکومان در ایران کنید، اما ایران را متهم به گروگان گیری کنید. .

سوئد خود به محلی برای میزبانی، حمایت و هدایت گروه های مختلف تروریستی و تجزیه طلب علیه ایران تبدیل شده است

وی ضمن بیان اینکه آیا کشورهای اروپایی آمادگی دارند آمار واقعی ایرانیان زندانی در کشورهای خود و آمار زندانیان شهروندان خود در ایران را منتشر کنند تا حقیقت مشخص شود و از روی آمار، گروگان گیر واقعی کیست؟ تصریح کرد: چگونه سوئد ادعا می کند که در چارچوب روابط و احترام متقابل است، در حالی که به پایگاهی برای میزبانی، حمایت و هدایت گروه های مختلف تروریستی و تجزیه طلب علیه ایران تبدیل شده است.