واکنش ایران به لفاظی های غرب درباره برجامگزارش کردن صدای ایران، این دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق مسلم کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای است و ایران نیز به عنوان کشور عضو این معاهده از این حق برخوردار است.

وی تاکید کرد: در حالی که آمریکا، انگلیس و فرانسه فعالانه در حال تقویت و نوسازی زرادخانه های هسته ای خود هستند و آلمان نیز به عنوان یک کشور غیرهسته ای، برخلاف تعهدات خود میزبان تعداد زیادی سلاح هسته ای در خاک خود است و در عین حال. همه این کشورها چشمان خود را برمی‌گردانند با توجه به تهدیدات زرادخانه و برنامه هسته‌ای مخفی رژیم صهیونیستی، هیچ جایگاه اخلاقی برای بیان این اظهارات ریاکارانه درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ندارند. در واقع، علاوه بر سیاست های دوگانه و تظاهر به داشتن موضع سازنده، آنچه موجب نگرانی شدید جامعه جهانی می شود، عدم پایبندی دولت های مذکور به تعهدات الزام آور قانونی خود بر اساس معاهده NPT است.

اشراق جهرمی با اشاره به برجام به عنوان راه حلی برای حل بحران غیرضروری و تصنعی برنامه صلح آمیز هسته ای ایران بر اساس عمل متقابل، تصریح کرد: واقعیت غیرقابل انکار در این زمینه پایبندی ایران به برجام علیرغم خروج آمریکا و تحمیل مجدد برجام است. تحریم ها و همچنین انفعال شرکای اروپایی برجام و در پاسخ به این وضعیت، ایران مجبور شد بر اساس مفاد برجام از جمله بندهای ۲۶ و ۳۶ به اقدامات جبرانی خاصی متوسل شود. با وجود این، در صورت رعایت سایر اعضا، ایران آماده اجرای کامل تعهدات برجامی خود است.

کشورها باید بدانند که استفاده از اهرم تحریم یا اتخاذ رویکرد طلبکارانه علیه ایران هیچ تاثیری نخواهد داشت

مدیرکل صلح و امنیت بین الملل افزود: مایه تاسف است که دولت کنونی آمریکا ضمن انتقاد از سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران، همچنان به اجرای تحریم ها و حتی اعمال تحریم های بیشتر ادامه داده است. مایه تاسف است که اعضای اروپایی برجام نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده اند، بلکه به نفع آمریکا نیز هستند که تعهدات خود را در برجام نقض کرده است. نمایندگان این کشورها باید بدانند که استفاده از اهرم تحریم‌ها یا اتخاذ رویکرد طلبکارانه علیه ایران هیچ تاثیری نخواهد داشت و اطمینان از بهره‌مندی ایران از اجرای برجام بر عهده آمریکا و سایر اعضای برجام است. در این شرایط، مذاکرات کنونی در وین فرصت مناسبی را برای آمریکا فراهم می کند تا جدیت خود را برای بازگشت به تعهدات خود در چارچوب برجام ثابت کند.

یکی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران در پایان کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای تاکید کرد: علیرغم تمام لفاظی ها و اتهامات وارده به ایران، ما به توافق پادمانی خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان تنها الزام آور پایبند هستیم. سند در این زمینه