واکنش انگلیس به ادعای دستگیری دیپلمات هایش در ایران


گزارش کردن صدای ایرانسفیر انگلیس در تهران نوشت: این گزارش ها مبنی بر اینکه معاون سفیر کشورمان در حال حاضر بازداشت است بسیار جالب است… او آذرماه گذشته در پایان ماموریت خود ایران را ترک کرد.

سفیر انگلیس: معاون سفیر ما آذرماه ایران را ترک کرد، اکنون چگونه در بازداشت است؟

به گزارش صدای ایران، تصاویری که از زمان دستگیری معاون سفیر انگلیس در ایران منتشر شده نشان می دهد او با چشمان بسته در خودرو نشسته است.

واکنش انگلیس به ادعای دستگیری دیپلمات هایش در ایران

معاون سفیر انگلیس نیز یکی از افرادی است که به همراه خانواده خود به عنوان توریست به کویر شهداد رفته است اما آنطور که تصاویر ثبت شده نشان می دهد این فرد به دنبال نمونه برداری از خاک در این منطقه بوده است. این فرد پس از عذرخواهی از کشور اخراج خواهد شد.