واکنش استاندار کرمانشاه به گاف درباره ۱+۵


گزارش کردن صدای ایرانامیری مقدم استاندار کرمانشاه در اظهارنظری عجیب درباره گروه ۱+۵ می گوید ایران در یک طرف و ۵ قدرت جهانی در طرف دیگر قرار دارند.

این در حالی است که ۱+۵ علاوه بر آلمان از ۵ عضو شورای امنیت (آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه) تشکیل شده است. پس از خروج آمریکا، همتای ایران در برجام به ۱+۴ معروف شد.

در واقع این اظهارنظر عجیب امیری مقدم نشان از بی اطلاعی استاندار کرمانشاه از ترکیب مذاکرات هسته ای دارد.

حالا آقای استاندار کرمانشاه اظهار نظر عجیب خود درباره گروه ۱+۵ را شیطنت رسانه ای خوانده است.

فیلم توضیحات استاندار کرمانشاه درباره اظهارنظر عجیب درباره گروه ۱+۵:

پ/