واتساپ به زودی به شما امکان می دهد نشانگر «آنلاین» خود را پنهان کنید


واتساپ به زودی به شما امکان می دهد نشانگر «آنلاین» خود را پنهان کنید

وااپ در طول سال‌ها تغییرات و ویژگی‌های حریم خصوصی را معرفی کرده است. از قابلیت غیرفعال کردن رسیده های خوانده شده یا تیک تا حتی مخفی کردن عکس نمایه خود از برخی یا همه مخاطبین آبیین. با این، یکی از جنبه های واتساپ برای مدت طولانی تغییر نمی کند و آنلاین نشانگر «آنلاین» است که هر باری که برنامه را باز می کند و از آن استفاده می کند، زیر نام/شماره شما در دستگاه های دیگران ظاهر می شود. .

اکنون، به نظر می‌رسد که سرانجام این کار می‌کند و ممکن است در آینده تغییری در برنامه ایجاد کند که به شما امکان می‌دهد وضعیت «آنلاین» را به طور کامل خاموش کنید.

این پلتفرم در حال کار بر روی ویژگی است که به کاربران اجازه واتساپ می‌دهد چه کسی می‌تواند وضعیت آنلاین خود را ببیند.