هیچ کشوری به اندازه ایران انگیزه مخالفت با جنگ را ندارد


در گفتگوی رئیسی با رئیس جمهور لهستان چه گذشت؟

گزارش کردن صدای ایرانآیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز (چهارشنبه) در پاسخ به تماس تلفنی «آندری دودا» رئیس جمهور لهستان، روابط ایران با دو طرف درگیر در جنگ در اروپا را تاریخی و همه جانبه دانست و برخی ادعاهای غیرمستند درباره آن را رد کرد. مواضع ایران را نتیجه سیاست های مغرضانه کشورهای غربی به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: موضع قطعی ایران از ابتدای جنگ در اروپا مخالفت با درگیری و جنگ بوده است. .

رئیسی: هیچ کشوری به اندازه ایران انگیزه مخالفت با جنگ را ندارد

رئیسی با اشاره به جنگ ۸ ساله و مخربی که توسط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تحت امر صدام به ایران تحمیل شد، تاکید کرد: هیچ کشوری به اندازه ایران انگیزه مخالفت با جنگ را ندارد، لذا جمهوری اسلامی ایران ایران آماده استفاده از تمام ظرفیت های خود است. از آن به طور گسترده، از جمله در زمینه دیپلماتیک، برای پایان دادن به جنگ در اروپا استفاده کند.

رئیس جمهور میزبانی ایران از آوارگان لهستانی جنگ جهانی دوم را یکی از نقاط عطف در روابط دو ملت و نشان دهنده نگاه و راهبرد ملت ایران در ایستادن در کنار مظلومان عنوان کرد و تاکید کرد: در شرایط کنونی هر دو کشور تهران و ورشو باید با ارائه راهکارهای مناسب به دنبال ارتقای سطح تعاملات باشند. اقتصادی و تجاری باشد.

رئیس جمهور لهستان: لهستان همیشه قدردان مهربانی و نوع دوستی مردم ایران بوده و خواهد بود.

آندری دودا رئیس جمهور لهستان در این گفتگوی تلفنی با اشاره به سابقه طولانی روابط دوستانه کشورش با ایران، میهمان نوازی مردم ایران از آوارگان لهستانی جنگ جهانی دوم را نشان از عمق دوستی این دو کشور دانست. دو ملت و کشور، و اشاره کرد که لهستان همیشه قدردان مهربانی است. و نوع دوستی مردم ایران هست و خواهد بود.

رئیس جمهور لهستان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال گسترش و تقویت صلح و ثبات در جهان بوده است، خواستار ارتقای سطح همکاری های دو کشور در عرصه های دوجانبه و بین المللی شد.