هکرها از تصویر جیمز وب برای انتشار بدافزار سوء استفاده کردند


تصویر سحابی پشت گرافیک بدافزار

تصویری از اولین مجموعه عکس‌های تلسکوپ جیمز وب اکنون توسط مجرمان سایبری کدهای مخرب را در فایل‌ها برای انتشار بدافزار پنهان می‌کنند.برخی از فایل‌های تصویری جیمز وب اکنون یک تهدید امنیتی هستند.

در جولای ۲۰۲۲، اولین تصاویر ثبت شده توسط تلسکوپ جیمز وب برای عموم منتشر شد. این عکس‌های بسیار دقیق به جهان بینش بیشتر در مورد ظاهر کیهان داد. با این حال، این رویداد شگفت انگیز توسط برخی سودجویان مورد استفاده قرار گرفت.