هشدار قاطع رئیسی به وزرای خود / عکس


به گزارش صدای ایران، رئیس جمهور در حاشیه دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب درباره ارزیابی سوابق عملکرد وزرا گفت: همه وزرای ما کارنامه دریافت کرده اند و اگر معلوم می شود وزیری نتوانسته آنطور که باید کار خود را انجام دهد، طبیعی است که دولت نباید آن را معطل کند.

هشدار قاطع رئیسی به وزیرانش

وی افزود: باید در آن قسمتی که پیشرفت نکرده است کار را به گونه ای پیش ببریم که نقصی در آن رابطه نباشد.