هشدار ! سیل تهران را ادامه می دهد / سیلاب های تابستانی در شهر تهران خطر جدی دارد


سیل در امام زاده داود

های علی بیت اللهی رئیس مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: شامگاه ۵ مرداد ۱۰۰۱ سیلی امامزاده داوود در شمال غرب تهران در حوضه آبریز کن از جمله این سیلاب های شهری بود که با وجود این وسعت و زمان، سیلی با کوچک بود، اما تلفات جانی این سیلاب بیشتر از سیلاب‌های عمیق بود. بیش از ۸ نفر جان خود را از دست داده اند و چند نفر هم محدود شده اند و تعداد آنها هم زیاد است.

حوضه آبریز کن، در شش حوضه آبریز به موازات آن به سمت راست در ارتفاعات شمال تهران این خطر بالقوه سیلاب‌های شرق‌های را احساس می‌کنیم و در سالیان گذشته هم این تجربه را داشتم. نکته مهم و جالب این است که در سال ۱۳۳۳ نیز در همین نقطه امامزاده داوود سیلاب مخربی رخ می دهد که باعث تلفات جانی می شود.در سال ۱۳۶۶ در تجریش سیل با تلفات جانی بسیار داشت.