هتک حرمت مزار آیت الله صانعی/ عکس


گزارش کردن صدای ایرانشفقنا نوشت: آقای میثم صانعی با اشاره به هتک حرمت قبر مرحوم آیت الله صانعی گفت: گویا اراده ای برای پیگیری موضوع و مقابله با افراد خاطی وجود ندارد.

فرزند مرحوم آیت الله صانعی درباره تخریب مجسمه آیت الله صانعی گفت: با وجود اینکه بر سر مزار مرحوم آیت الله صانعی دوربین وجود دارد، اما در دو سال اخیر بیش از ده بار تصویر ایشان تخریب شد.

وی با بیان اینکه در این زمینه به مراجع ذیصلاح شکایت کرده ایم اما شکایت ما به جایی نرسیده است، گفت: حتی موضوع را به اداره کل اوقاف و امور خیریه منعکس کردیم اما به نظر می رسد اراده ای برای پیگیری این امر وجود ندارد. موضوع.

قبر آیت الله صانعی هتک حرمت شد

هتک حرمت مزار آیت الله صانعی/ عکس

وی با بیان اینکه تصاویر آیت الله صانعی ابتدا به صورت بنری بالای قبر بود که مرتب پاره می شد، گفت: بعد از این دستور دادیم عکس پدر را روی کاشی حک کنند اما تحریف هم شد.