هتک حرمت طالبان در مسجد شیعیان



گزارش کردن صدای ایران به گزارش شفقنا، پس از حمله به شهر شیعه نشین بلخاب در شمال افغانستان که منجر به شهادت ده ها نفر و آواره شدن صدها خانواده شد، طالبان نیروهای زیادی را برای سرکوب مردم در بلخاب مستقر کرده است.

برخلاف گفته های مقامات طالبان، برخورد این گروه با سایر اقوام غیر پشتون بسیار تند و زننده بوده است.

طالبان در بلخاب از هیچ تلاشی برای تضعیف روحیه شیعیان هزاره فروگذار نمی کنند.

وی در جدیدترین اقدام خود از بلندگوهای حسینیه و مسجد هزاره شیعه موسیقی پخش کرد.

بدرفتاری و بی احترامی این گروه نسبت به سایر اقوام و اقلیت های مذهبی هر روز در حال گسترش است.