نظر اولیانوف در مورد آخرین پیشرفت مذاکرات / زمان نشان می دهد که آیا ما موفق می شویم یا خیربه گزارش صدای ایران، میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین که در راس هیات این کشور در مذاکرات جاری برای رفع تحریم ها قرار دارد، گفت: وضعیت برای من کاملاً روشن نیست. اما ظاهراً همه طرف‌ها بر سر متن نهایی توافق دارند.» دارند به اجماع می رسند.

وی افزود که رسیدن به خط پایان “ممکن است خیلی آسان نباشد و زمان نشان خواهد داد که آیا موفق می شویم یا نه.” اما به طور کلی فضای مذاکرات جدی است».