نشست منطقه ای وزرای محیط زیست کشورهای منطقه با حضور رئیسگزارش کردن صدای ایراناین نشست به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با هدف بررسی راهکارهای حل مشکلات زیست محیطی منطقه به ویژه معضل ریزگردها با حضور وزرا و مقامات ارشد ۱۱ کشور منطقه غرب آسیا برگزار شد. فردا سه شنبه ۲۱ تیر برگزار می شود.

پیش از این آیت الله رئیسی سازمان محیط زیست را موظف به پیگیری مجدانه حل معضل ریزگردها از طریق دیپلماسی و مجامع بین المللی و تعامل با کشورهای همسایه کرده بود.