نسرین مقانلو به سوگ پسرش نشست


گزارش کردن صدای ایرانمتاسفانه فرزند ارشد نسرین مقانلو (ارشایا) بر اثر سکته درگذشت.

صدای ایران برای این هنرمند داغدار آرزوی صبر دارد.

نسرین مقانلو همسر کمال خلیلیان و دارای فرزندانی به نام های عرشیا و آرین است. همسر نسرین مقانلو و پسرانش هم اکنون در آمریکا زندگی می کنند و این بانوی هنرمند به آمریکا رفت و آمد می کند.

نصریم مقانلو برای پسرش عزادار شد!نصریم مقانلو برای پسرش عزادار شد!

نصریم مقانلو برای پسرش عزادار شد!