نخست وزیر سوئد استعفا دادبه گزارش صدای ایران، الجزیره، نخست وزیر ۵۵ ساله سوئد با بیان اینکه «نتایج انتخابات پارلمانی مشخص است» استعفای خود را اعلام کرد.

«مگدالنا اندرسون» چهارشنبه شب اظهار داشت: نتایج انتخابات پارلمانی سوئد مشخص است; لذا استعفای خود را اعلام می کنم.

نخست وزیر سوئد گفت: نتایج انتخابات مشخص است. من استعفای خود را اعلام می کنم و مهم این است که سوئد یک دولت جدید دارد.

اندرسون در حالی استعفای خود را اعلام می کند که نتیجه رسمی انتخابات پارلمانی سوئد – که سه روز پیش برگزار شد – به دلیل رقابت تنگاتنگ هنوز اعلام نشده است.

همزمان با استعفای نخست وزیر ۵۵ ساله این کشور، رسانه های سوئدی می گویند با وجود این رقابت سخت، پیروزی جناح راست در برابر چپ گرایان حاکم احتمالا با حاشیه اندک است.

حزب سوسیال دموکرات به رهبری ماگدالنا اندرسون از سال ۲۰۱۴ در قدرت بوده و از دهه ۱۹۳۰ نقش برجسته ای در عرصه سیاسی این کشور ایفا کرده است.