نحوه حذف پسزمینه تصویر در iOS 16


نحوه حذف پسزمینه تصویر در iOS 16

ویژگی جدید iOS 16، ابزار Kapwing’s Remove Background را می توان بر روی هر تصویری که در دستگاه خود ذخیره کرده اید، استفاده کنید.

روی دکمه Erase کلیک کنید. چند ابزار مختلف را در این برگه می بینید، از دکمه حذف پس‌زمینه درست در بالا. روی آن ضربه بزنید تا فوراً موضوع تصویر خود را ایزوله کرده و پسزمینه را پاک کنید.

پسزمینه اکنون به‌صورت شطرنجی خاکستری و سفید در استودیو نشان می‌دهد، نشان می‌دهد که شفاف است و می‌تواند به یک PNG ذخیره شود.