نجات معجزه آسای کودک ۸ ساله از سیل پردیسبه گزارش صدای ایران یکی از کودکان گمشده سیل گلدره پردیس زنده در رودخانه این روستا پیدا شد.

بر اساس این گزارش، این کودک ۸ ساله توانست با چنگ زدن به تنه درخت جان خود را نجات دهد.

باید گفت تلاش برای یافتن فرزند دیگر ادامه دارد.

مادربزرگ این دو کودک نیز در جریان سیل مجروح شده و فرزندان خارجی هستند و از سرنوشت خانواده ای در گلدرا اطلاعی در دست نیست و مفقود شده اند.