نتایج جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چقدر طول می کشد؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


پاسخ دقیق به این سوال غیرممکن است ، زیرا به چندین متغیر بستگی دارد. البته نسل جدید پروتزهای دندانی قوی تر از نمونه های قدیمی است و عمر طولانی تری دارد و تا زمانی که مشکلی ایجاد نشود نیازی به تعویض آنها نیست.

دیدگاهتان را بنویسید