نانسی پلوسی از ژاپن دیدن کردگزارش کردن صدای ایراناین خبر را خبرگزاری کیودوی ژاپن گزارش داد نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه وارد ژاپن شد.

هواپیمای حامل پلوسی در فرودگاه پایگاه هوایی مشترک آمریکا و ژاپن به نام یوکوتا واقع در شهر فوسا در حومه توکیو به زمین نشست.

پلوسی در تور آسیایی خود پس از سفر به کره جنوبی وارد ژاپن شد و قرار است روز جمعه با فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن دیدار کند.